• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201
TR EN

Ticaret Hukuku

Legal85, ulusal ve uluslararası Ticaret Hukuku alanında, ulusal ve çokuluslu şirketlere, pay sahiplerine ve/veya şirket yöneticilerine, ortaklığın ana çalışma konularının tamamından oluşan sorunların çözümlenmesi ya da oluşabilecek sorunların önlenmesi için hukuki destek vermektedir.

Bu kapsamda uzman ekibimiz tarafından; şirketlere ve kooperatiflere önleyici hukuki danışmanlık ve dava/iş takibi hizmeti verilmesi, ticari alacaklar ile ilgili davaların açılması ve takibi, haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davalarının açılması ve takibi, hissedarlık sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi, mal alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi, genel kurul kararlarının iptali davalarının açılması ve takibi, yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi, Ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren şirketlerin taşıma işinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi konularında hizmet vermektedir.