• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201
TR EN

Tarım Hukuku

Tarımsal Arazilerin Miras Yoluyla Bölünmesine İlişkin Açıklamalar

Tarımsal Arazilerin Miras Yoluyla Bölünmesine İlişkin Açıklamalar:

1- Şu andaki Tarımsal işletmelere ait tarımsal arazilerin devrine ait hukuki kaideler nelerdir?

Türkiye'de tarım arazilerin bölünebilirliğiyle ilgili düzenlemeler 4721 sayılı Medeni Kanunun Tarımsal İşletmeler başlıklı 659. maddesinden 668. maddesine kadar olan bölümünde yer alıyor.

2B’de Delil Tespiti

Dergideki ilk yazımıza başlamadan önce sizlerle ortak bir platformda buluşma fırsatı yakaladığımız için mutluluğumuzu dile getirmek isteriz. Gerek bu yazımız, gerekse bundan sonraki yazılarımızda hukukçu kimliğimizle tarımsal konulardaki hukuki gelişmeler ve bu hususta ortaya çıkacak sorunlar hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bu yazımızda geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren ve kamuoyunda "2B Yasası" olarak anılan orman sınırları dışına çıkan araziler ve bu arazilerin satışını düzenleyen yasa hakkında bilgi vereceğiz. Şüphesiz ki, yürürlüğe giren bu yasanın en önemli getirisi hak sahiplerine 2B arazilerini devlet tarafından belirlenen bedel üzerinden satın alma hakkı tanımasıdır.

Türkiye'deki Tarım İşçilerinin Sosyal Güvence Sorunu

Son günlerde yazılı ve görsel basında sıkça yer alan ‘TARIM İŞÇİLERİNİN ÇAĞRISINA KULAK VERİN', ‘NE SAĞLIK NE DE İŞ GÜVENCESİ VAR', ‘KADIN İŞÇİNİN KAYDI YOK' gibi ses getiren haberler, tarım işçilerinin sorunlarını gündeme getirmiştir. İşçiler sorunlarının çözülmesi ve haklarının korunması adına kimi zaman sendikalaşarak kimi zaman bölgesel eylemlerle harekete geçmiştir.

Tarım Sektöründe Hibe Destekleri

Türkiye' de yaklaşık 3 Milyon tarımsal işletme ülke ekonomisinin yaklaşık %7,9 oranında hasılasını üretmektedir.

Tarım sektörünün Eylül ayı itibariyle 151 Milyar Dolar ihracatı vardır ve bu yıllık ihracatın %13,6'sı kadardır.

Sektörün ana sorunları olarak arazi/mülkiyet sorunları, finansman sorunları, hukuksal ve yapısal/kurumsal vb. sorunları sıralanabilir.

Tarımda İş Hukuku

Hukuk bir anlamda hakların hak sahibine teslim edildiği ve bu yolla zayıf olanın daha güçlü olan karşısında korunduğu bir zemindir. Hukukun sağladığı güvenceler çeşitli mücadelelerle, sosyal ve ekonomik yönleri kuvvetli olan değişimlerin sonucu kazanılmıştır. İş hukukunun ortaya çıkışı da Sanayi Devrimi'yle birlikte olmuş, sanayi sektöründe çalışan işçileri işverenlerine karşı koruma ihtiyacıyla doğmuştur. Özetle sanayi sektöründe çalışanların hakları gözetilmiş, iş hukukunun temeli o sektörün ihtiyaçlarına göre oluşmuştur. Tarım sektörü söz konusu olunca, kanun koyucunun iş hukukunu tarım çalışanları ve işverenleri arasındaki ilişkiye uyarlaması görece zor olmuştur. Hukuki yapı içinde, tarım çalışanlarının hakları uzun süre çok kısıtlı düzenlemelerle korunmuştur.