• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201
TR EN

Makaleler

Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ

17.02.2021 tarihli ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ ile Covid-19 salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Destek Programından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

Bu destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecektir.

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenecek olup 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’üne karşılık gelmektedir.

İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacaktır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Bu Tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere Covid-19 salgını nedeniyle verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, bu kapsamda hak ettikleri 3.000 Türk Lirası tutar, bu Tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecektir.

Destek Programına Nasıl Başvuru Yapılır?

Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak olup ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılacak ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacaktır.

İtirazlar

Ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe yapılabilecektir. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınmaktadır.

Ödemeler

Ciro kaybı desteği ödemeleri ise, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılmaktadır.