• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201
TR EN

Makaleler

SİGORTA TAZMİNATI

Av. Merve AYHAN

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR?

Günümüzde halen, trafik kazalarının sayısında ciddi artışlar gözlenmekte ve her yıl binlerce kişi ne yazık ki trafik kazalarında yaralanmakta ve hayatını kaybetmektedir. Yaralanan kişi malul kaldıysa; kaza sonrası yaşamını malul kalmadan önceki yaşamı ile aynı kalitede sürdüremeyecek, haliyle maddi ve manevi zararı söz konusu olacaktır.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yani halk arasında bilinen adı ile trafik sigortası; motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi sırasında, bir kimsenin zarara uğramasına neden olunması halinde, o aracı işletenin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli sınırlar içinde karşılamayı amaçlayan ve kanunen yapılması zaruri sorumluluk sigortası türüdür.

Zarar görenin, trafik sigortasını yapan şirketten zorunlu mali sorumluluk sigortasına dayalı olarak poliçe sınırları kapsamında tazminat talep etme hakkı vardır.

Bu yazımızda, maluliyet tazminatına ve zarar görenin sigorta şirketinden maluliyet tazminatını nasıl talep edebileceğine genel olarak değinilecektir.

MALULİYET KAVRAMI NEDİR?

Maluliyet bir hastalık veya kaza sonucu vücut bütünlüğünde oluşan yetersizlik, kısıtlılık, azalma durumudur. Vücudumuzdaki organ ve sistemlerin tam (%100) kapasite ile çalışmaları halinde günlük işler ve sosyal yaşamın sürdürülmesinde bir kısıtlılık yaşanmaz.

Ancak; trafik kazası sonucunda zarar görenin fizyolojik olarak günlük yaşam ve çalışmasını sürdürmesinde bir kısıtlılık hissetmesi halinde bir sorun, bir maluliyet durumu vardır. Maluliyet, geçici veya kalıcı olabileceği gibi kısmi ya da tam olabilir.

Maluliyet tazminatını kişinin ancak kendisi talep edebilir.

MALULİYET TAZMİNATI HESAPLANIRKEN ESAS ALINAN ÖLÇÜTLER NELERDİR?

Bedensel zararlar, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte ‘Bedensel Zarar’ başlıklı 54. Maddesinde düzenlenmiştir.

Madde metninde, bedensel zarara ilişkin tanımlamaya yer verilmemiş olup bedensel zarar kapsamında olan alacak kalemlerine yer verilmiştir. Bedensel zarar, zarar görenin malvarlığının trafik kazasından sonraki durumu ile böyle bir olay olmasaydı göstereceği durum arasındaki farktır.

Beden bütünlüğünün ihlali sonucunda ortaya çıkan maddi zararlar 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 54. maddesi gereğince özellikle;

  • Tedavi Giderleri
  • Kazanç Kaybı
  • Çalışma Gücünün Azalmasından ya da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar
  • Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar, şeklinde belirtilmiştir.

Zarar görenin maluliyet tazminatı hesaplanırken sigortalının kusuru, zarar görenin maluliyet oranı ve gelir durumu hesaba katılır. Zarar görenin talep edebileceği tazminat ise aktüerya bilirkişileri tarafından hesaplanmaktadır.

TAZMİNAT TALEBİ SÜRECİ NASILDIR?

Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında dava yoluna gitmeden önce, ilgili sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması zorunludur.

Tazminat ödemekle yükümlü sigorta şirketinin başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması ya da verilen cevabın zarar görenin taleplerini karşılamaması halinde zarar gören dava açabilecektir.

EK BİLGİLENDİRME: Bu yazıdaki metin tamamen bilgilendirme amaçlı olup hukuki tavsiye niteliği taşımaz. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için web sitemizde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak tarafımıza ulaşabilirsiniz.