• info@legal85.com
 • 0 212 215 20 10 pbx
 • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201
TR EN

Makaleler

İSTİFA EDERSEM TAZMİNATIMI ALABİLİR MİYİM?

Sinan YILMAZ
 1. İSTİFA EDERSEM TAZMİNATIMI ALABİLİR MİYİM ?

Genel olarak; doğru bilinen yanlışlardan biri de, işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanamayacağıdır. İşçi, bazı durumlarda iş sözleşmesini kendi isteği ile feshettiğinde dahi kıdem tazminatı alabilirken bazı hallerde işveren feshine rağmen kıdem tazminatına hak kazanamaz.

 1. HANGİ HALLERDE İSTİFA EDERSEM KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRİM?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesinde ve mülga İş Kanunu’nda işçinin haklı fesih halleri düzenlenmiştir. Bu yazımızda ise, haklı fesih halleri sade bir dille kaleme alınmıştır.

 1. Ücretiniz kanun hükümleri ya da sözleşmeye uygun olarak ödenmiyorsa haklı fesih yaparak işten ayrılabilirsiniz. Buradaki ücret, geniş anlamda ücret olup alınan aylık ücret dışında haftalık 45 saati aşan zamlı fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışılmasına rağmen ödenmeyen ücret, genel tatil ücreti, AGİ (Asgari Geçim İndirimi) alacağı, işyeri koşulu haline gelmiş prim-ikramiye-yardımların ödenmemesi işçi açısından haklı fesih imkanı verir.
 2. Sigorta priminizin eksik yatırılıyor ya da hiç yatırılmıyor olması, işçinin sosyal güvenlik haklarını kısıtladığı için işçiye haklı fesih imkanı tanır.
 3. Erkekler açısından askerlik, haklı fesih imkanı verir. Burada hem zorunlu askerliğin haklı fesih imkanı verdiği tartışmasız iken isteğe bağlı bedelli askerliğin de haklı fesih imkanı vereceği yargı kararlarına sirayet etmiştir.
 4. Kadınlar açısından evlilik, işten ayrılmak için haklı fesih imkanı verir. İşçinin bu hakkı, evlenme tarihinden itibaren 1 (bir)yıllık hak düşürücü süre içinde kullanması gerekir.
 5. İşveren, iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa, işçinin haklı fesih imkanı vardır.
 6. İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa işçinin haklı fesih imkanı vardır. Uygulamada bu duruma sıklıkla rastlanılmakta olup onur kırıcı nitelikte ve ispat edilmiş bu davranışlar haklı fesih imkanı verir.
 7. Yine işverenin, işçinin aile üyelerinden birine karşı sataşmada bulunması, göz dağı vermesi vb. durumlarda işçinin haklı fesih imkanı vardır.
 8. Kanunda bazı sağlık sebepleri de, fesih halleri arasında düzenlenmiştir. Şöyle ki; iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa ya da işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa işçinin haklı fesih imkanı vardır.
 9. Ayrıca zorlayıcı sebepler başlığı altında işçinin çalıştığı işyerinde,1 (bir) haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler çıkarsa iş akdi feshedilebilir.

 1. SONUÇ

Özetle; işçinin, istifa ettiği haklı fesih sebeplerinin varlığı halinde kıdem tazminatına hak kazanabileceği, istifanın yapılma şekli ve yöntemi konusunda hak kaybına uğramamak için hukuki destek alınması gerektiği, haklı fesih sebeplerinin varlığı halinde işçinin çalışmaya zorlanamayacağı, usulüne uygun fesih ile ihbar tazminatı dahi ödemeden işten derhal ayrılabileceği hususu anayasal ve yasal bir haktır.

Dolayısıyla; istifa edersem kıdem tazminatımı alamam, ifadesi eksik ve yanıltıcı bir ifadedir. Zira; önemli olan istifanın altında yatan gerçek sebeptir. Ancak; hak kaybına uğramamak için istifa sebeplerinin açık bir şekilde ve mümkünse noter kanalıyla işverene tebliğ edilmesi ispatı kolaylaştıracaktır.