• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201

Makaleler

HASAR VE TAZMİNAT YÖNETİMİ

Mert VAN

Son yıllarda, sigorta şirketlerinin çoğalması ile çağımızın getirdiği riskler sonucunda sektörde hızlı ve etkili bir büyüme kaydedildiği görülmektedir. Ayrıca; risklere karşı menfaatlerini teminat altına almayı isteyen kişilere daha iyi bir hizmet sunumu sağlama amacı, Sigorta Şirketleri arasında rekabete dayalı bir süreç oluşumunu meydana getirmiştir.

Bu süreçteki en temel amaç; kişilere daha yenilikçi ve daha iyi bir hizmet sunumu sağlamak, bu hizmet sağlanırken şirketlerin ekonomik menfaati göz önüne alınarak sigorta poliçelerinde teminat altına alınan riskleri en iyi şekilde yönetmektir.

İşte tam bu noktada; sigorta şirketlerinin usul ve esaslara göre, hasar ve tazminat yönetim sisteminin iyi bir şekilde yönetilmesi bakımından sistemin ne şekilde işleyeceği ve nasıl bir yönetim tarzının benimsenmesi gerektiği hususunda bu yazımızda bazı açıklamalarda bulunacağız.

İlk olarak Sigorta Hukuku bakımından hasar ve tazminat ilişkisinin değerlendirilmesi gereklidir. Sigorta şirketlerinin sigorta poliçesi kapsamında, rizikoyu taşıma ve rizikonun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan hasarı tazmin etme yükümlülüğü doğmaktadır. Söz konusu tazminatın ödenmesi bakımından, hasar sürecinin etkili bir şekilde ve zamanında yönetilmesi sigorta şirketleri açısından büyük önem arz etmektedir.

Hasar veya tazminata ilişkin ihbarın alınması ya da rizikonun gerçekleştiğinin herhangi bir şekilde öğrenilmesiyle başlayan ve tazminatın ödenmesi ve varsa rücu alacağının veya sovtaj gelirinin tahsiline ya da dava açılmışsa dava sonucuna göre işlem yapılmasına kadar olan süreçlerin tamamı, bir şirketin hasar ve tazminat yönetim sistemini oluşturur.

Bu kapsamda; şirketin hasar ve tazminat yönetim işlemlerinin yürütülmesinde, sağlıklı bir organizasyon yapısı oluşturulması için yönetim sisteminin iyi kurgulanmış olması, şirketin hasar ve tazminat işlemlerinde mevzuata uygun hareket etmesi, ayrıca yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmesi gerekmektedir. Bir sigorta şirketinin, uygun bir hasar ve tazminat yönetim sistemine sahip olabilmesi için organizasyon yapısının, içinde yer alan personelin tayini ile görev tanımlarının, personelin yetkilerinin, iş akış süreçlerinin, bilgi işlem alt yapısını ve şirketin ilgili birimleri arasındaki iş dağılımının ve iletişimin doğru bir şekilde kurgulanmış ve tüm süreçler ile işlemler açısından hasar dosyalarının sistematik bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; sigorta şirketlerinin iyi bir organizasyon yapması, hasar ve tazminat yönetimini kendi bünyelerinde gerçekleştirmeleri ile mümkündür. Bunu kendi bilgileri ve çalışmaları doğrultusunda yapabilecekleri gibi ilgili sürecin iyi değerlendirilmesi açısından teknik ve hukuki bilgiye haiz bir uzmanın da değerlendirme aşamasında yer alması önem taşımaktadır.

Bu sebeple; olay bazında, ilgili teknisyen kişiler ve hasarın olduğu sektöre ve ilgili hukuk dalına vakıf (Örn: sağlık hukuku alanında sağlık hukukçusu) danışmanlardan destek alınarak tazminatın ödenmesi veya ödenmemesinin değerlendirilmesi, hasar yönetiminin daha sağlıklı yürütülmesine yardımcı olacaktır.