• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201
TR EN

Makaleler

ELEKTRİK FATURANIZA EKLENEN GİDERLERİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Ece Akkaya ALHAN

08.12.2020 Tarih ve 31328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 03.12.2020 Tarih ve 9754 sayılı Kurul Kararı ile Elektrik dağıtım ve/veya görevli tedarik şirketlerinin 2021-2025 yıllarını kapsayan dönemde işletme giderlerinin faturalara yansıtılması ile ilgili Genel Kalite İndikatörü(GKİ)’ ne ilaveler yapılmıştır.

Elektrik dağıtım şirketlerinin, şirket bünyesinde iş yapmalarını teşvik etmek için hangi işletme giderlerinin hangi oranda ve hangi hesaplama yöntemiyle vatandaşın faturalarına yansıtılacağı Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de düzenlenmiştir.

Anılan tebliğlere göre, dağıtım ve tedarik şirketlerinin yıl içinde yapacağı dernek aidat giderleri ile temsil ve ağırlama giderleri ve ilan giderleri elektrik faturalarına yansıtılmaktadır. Bu giderlerin yanı sıra şirketlerin yapacağı denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri, dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri, noter harcamaları gibi işletme giderleri %7 artırılarak fatura hesabına dahil edilecektir. Bu giderlerin dışında, şirketlerin yapacağı haberleşme, seyahat ve konaklama harcamaları ile personel yollukları, odalara ödedikleri aidatlar ve büro harcamaları da elektrik faturalarına yansıtılmaktadır.

EPDK Kurul Kararı ile hangi giderler faturalara yansıtılacak giderlere ilave edilmiştir?

Genel Kalite İndikatörünün formülasyonunda;

a bendine; malzeme gideri, personel gideri, araç kira gideri, araç bakım onarım gideri, diğer idari giderler.

b bendine; Özel güvenlik gideri, arıza-bakım-onarım gideri, teknoloji gideri, sayaç okuma gideri, ödeme bildirimi bırakma gideri, kaçakla mücadele gideri, sayaç sökme takma gideri, diğer idari giderler.

Şeklinde ek alacak kalemleri ilave edilmiştir.

İdari işlem, idari makamların kamu gücünü kullanarak idare işlevine yönelik olarak tesis etmiş oldukları idare hukuku alanında sonuç doğuran hukuki işlemlerdir. Bu kapsamda; işlemlerin maddi bakımdan tasniflenmesi hususunda düzenleyici işlemler ele alınmaktadır. Düzenleyici işlemlerin varlığı, idarenin düzenleme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir. O halde idare, kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak ve kanunun çizdiği çerçeve kapsamında düzenleme yapmaktadır.

İdarenin düzenleme yetkisinin kaynakları kapsamında Anayasa’da düzenlenen tüzük ve yönetmelikler dışında idare tarafından yapılan düzenleyici işlemler bulunmaktadır. Bunlar kararname, karar ve tebliğdir.

Yukarıda açıkladığımız bilgiler ışında; İdarenin genel ve objektif kurallar yapma yetkisi somut kararda Elektrik İdaresinin yapmış olduğu düzenleme ile çelişmektedir. Elektrik dağıtım şirketlerinin objektiflikten uzak keyfi giderleri vatandaşa haksız olarak yansıtılmakta ve vatandaşa ağır yük yüklediğinden işbu düzenlemenin iptali için yasal yollara başvurulmalıdır.

Av. Ece AKKAYA ALHAN
Stj. Av. Aslı TAŞDELEN
Öğrenci Öykü CENGİZ