• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201
TR EN

Vizyon - Misyon

Vizyonumuz;

İnsanlığa Teknoloji ve Çağı Yakalayan ve Sürekli Güncel Tutan Çalışma Prensipleri ile Bütünleşmiş Hukuk Desteği Sunabilmektir.

Adaletin Sağlanabilmesi İçin Savunmaya Düşen Görevi En İyi Şekilde İcra Edebilmektir.

Hakların ve Hukukun En Etkin Şekilde Korunmasına Yasal Katkı Sağlayabilmektir.


Misyonumuz;

Ayrı Ayrı Biriktirdiğimiz Tecrübelerimizden Yekpare Bir Yapı Kurmak,

Gerçek anlamda Kurumsallık, Ortaklık, Birlik ve Beraberlik Oluşturmak,

Gençliğin Gücü ile Olgunluğun Bilgeliğini Buluşturmak,

İşini Daha İyi Nasıl Yapabileceği Arayışını Hiçbir Zaman Terketmemek,

Teknolojiyi En Üst Seviyede Kullanabilmek,

Çalışanların Zamanı Geldiğinde Çalıştıkları İşin Sahipleri Olmasını Sağlamak Böylece Nesilden Nesile Bu Birliğin Devamlılığını Tesis Edebilmektir.

Legal85'in 14 Kurucu Ortağı