• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201
TR EN

İş ve Sendika Hukuku

İşçi ile İşveren Karşılıklı Anlaşarak İş Sözleşmesini Nasıl Sona Erdirir?

İkale Nedir?

İkale, karşılıklı anlaşma ile varolan sözleşmenin sona erdirilmesi, başka bir deyişle bozma sözleşmesidir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda ve İş Hukuku’na dair diğer mevzuatlarda ikale adı altında bir düzenleme bulunmamaktadır. İkale deyimi TBK m. 26 hükmünde yer alan sözleşme özgürlüğü prensibi çerçevesinde, tarafların yapmış oldukları sözleşmeyi ortak iradeleriyle diledikleri zaman sona erdirme işlemi olarak ilk kez bir Yargıtay kararında ortaya konmuştur.

Her Kaza İş Kazası Mıdır?

HANGİ HALLER İŞ KAZASI OLARAK NİTELENDİRİLİR?

Çalışan, işyeri dışında işyeri ile ilgili bir işin yapılması amacıyla işveren tarafından tahsis edilen bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş esnasında araba kaza meydana geldi ve yaralandınız.

İşçi ve İşvereni Anlaştıran Yapı Arabuluculuk Kurumu

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaşmıştır. Kanunla, "dava şartı olarak arabuluculuk" kurumu ilk kez hukuka girmiş ve düzenlemede yer alan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu kılınmıştır.

2018 Torba Kanunu İşçi ve İşverenlere Ne Gibi Değişiklikleri Öngörüyor?

TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik torba yasa 21 Mart tarihi itibari ile kabul edildi. TBMM tarafından kabuk edilen torba yasa imza için Cumhurbaşkanı na gönderildi. Yasada hem Sosyal Güvenlik hem de vergi ile ilgili önemli düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yazıda özellikle, Kanunda yer alan işçi ve işverenler ile ilgili önemli düzenlemeler üzerinde duracağız. Şöyle ki; sık sorulan sorulara torba yasanın içinden süzdüğümüz yanıtlar aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

İşçi ve İşverenler! Düzenlediğiniz İbraname Yeni Borçlar Kanunu’na Göre Geçerli Olmayabilir!

İşçi ile işveren arasındaki en önemli ihtilaflardan bir tanesi Hizmet Sözleşmesi'nin sona ermesi akabinde işçiye kazanmış olduğu hak ve alacaklarının ödenip ödenmediğinin tespitidir. Bu noktada ödemeyi gösterir nitelikteki ibraname gerek işçi ve gerekse işveren nezdinde ispat açısından oldukça önemli bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş Kazası

Her gün gittiğimiz işimizde ne kadar güvendeyiz? Bir iş kazasına maruz kaldığımızda başvurabileceğimiz imkanlar var mıdır?

Oluşan bir iş kazası, hem sosyal sigortalar kurumu mevzuatı hem de iş hukuku açısından değerlendirilmelidir. İş kazalarından doğan sorumlulukların incelenmesi bu iki mevzuat içinde farklılık göstermektedir.