• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201
TR EN

İcra ve İflas Hukuku

Legal85, açılacak ilamsız icra takipleri ile müvekkillerinin alacaklarını cebri icra yolu ile tahsil etmek hususunda hizmet verdiği gibi, kambiyo senetlerine (çek, bono, poliçe, emre muharrer senetler v.b.) ilişkin alacaklarda da müvekkillerinin alacaklarının takipçisi olmaktadır.

Öte yandan takip ettiğimiz davalar neticesinde elde ettiğimiz neticeler de yine ilamlı icra takiplerine konu edilmekte ve bu takipler tarafımızca yürütülmektedir. Müvekkillerimizin taşınmazlarındaki kiracıların cebri icra marifetiyle tahliye süreçleri de Legal85 tarafından sıklıkla yapılan icra takiplerindendir. Son olarak şartların elvermesi halinde müvekkillerimizin alacakları iflas yolu ile de takip edilmekte, konkordato, iflas, iflas ertelemesi gibi prosedürler gereği gibi icra edilmektedir.