• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201
TR EN

Şirketler Hukuku

Bir ya da birden fazla kişi tarafından kar elde etme için mal ya da hizmet üretme gayesiyle kurulan tüzel yapıya şirket denir. Şirketlere yönelik sınıflandırma, tüzel kişiliğine, sermaye ve şahıs şirketi olmalarına, ortaklarının yükümlülüğüne, sermaye yapısına vb. özelliklerine göre yapılmaktadır.

Legal85 olarak Hukuk Müşavirliği Komitemizde; şirketlerin birleşme ve bölünmelerini, girişim sermayesi yatırımlarını, şirketlerin malvarlığı, işyeri ve hisse devirlerini, halka açık şirket devralmalarında yatırımcılara yapılandırma süreçlerini sektör odaklı bir yaklaşımla incelemekte ve danışmanlık kapsamında profesyonel bir hukuk hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda müvekkil firmaların projeleri, projelerle ilgili sözleşmeleri, ilgili dava dosyaları profesyonel dosya raporlama sistemimizle yakınen ve güncel olarak takibe alıp; bu çerçevede yöneticilere yönelik ön araştırma yapılması, sözleşme hazırlanması ve müzakeresi, Rekabet Kurumu ve düzenleyici kurumların onayı, zorunlu pay alım teklifi, kurumsal yönetim ilkelerine uyumluluk dâhil tüm SPK mevzuatı süreçlerinin gerçekleştirilmesi, İK yapılandırılması ve devir sonrası ticari sözleşme şablonlarının oluşturulması gibi hizmetleri gerçekleştirmekteyiz.