• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201
TR EN

Miras Hukuku

Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümü ve gaipliği durumunda malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Mirasbırakan ( murisin), mirasçılara intikal eden mal varlığına tereke denir. Bu hukuk disiplininde ölüm veya ölüme benzer durumların varlığı halinde bu kimsenin hak ve hukuki ilişkilerinin akıbetini tayin etmektedir.

Hukuk büromuz tarafından malvarlığının mirasçılar arasında eşit ve hakkaniyete uygun şekilde paylaştırılması, bu paylaşım yapılırken aile bağlarına dikkat edilerek ilişkilerin bozulmaması, kavgaların çıkmaması ve belki de dava söz konusu olursa hakların uzun süre askıda kalmasına yer vermeden, kimse kimsenin miras hakkını yemeden, sürecin sonlandırılabilmesi için gerekli çaba sarf edilmekte ve mirasçılar arasında ortaya çıkmış olan ihtilaflı süreçler başarılı bir şekilde sulh yolu ile sonuçlandırılmaktadır.