• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201
TR EN

İş Hukuku

Legal85, ekonomi dünyasının vazgeçilmez unsurları olan işçilere ve işverenlere iş hukuku anlamında destek vermekte, müvekkillerimiz lehine hukuki destek sağlanmaktadır.

Legal85 tarafından işveren konumunda olan müvekkil şirketlere iş proseslerine uygun olarak belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmeleri, iş yeri yönetmelikleri ve benzeri nitelikteki iş yeri belgelerinin oluşturulması ve uygulanması, çalışanlar ile devam eden iş ilişkisinin mevzuat ve yerleşik Yargıtay uygulamalarına uygun olarak yönetilmesi, insan kaynakları birimlerinin yapılandırılması ve çalışma sistemlerinin standart hale getirilmesi gibi konularda hukuki hizmetler verilmektedir.

Ayrıca Legal85 tarafından; müvekkil şirketlere, işe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması, her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, iş hukuku eğitim hizmetlerinin sunulması, sendikal faaliyetler ile ilgili sorunların çözümü ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü gibi konularda, danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Legal85 uzman ekibiyle, çalışan konumunda olan bireysel müvekkillerimize ise iş kanunu çerçevesinde işverenleri ile olan ilişkilerinin ve dava süreçlerinin yönetimi kapsamında ya da sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan sorunlarına (işe iade , SGK Çalışma Süresinin Tesbiti, vs..) konularında efektif çözümler sunarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Legal85 uzman ekibi, toplu iş sözleşmeleri, politikaları ve ilişkileriyle ilgili olarak iş hukuku ve yükümlülükler hakkında birçok şirket ve işveren sendikasının temsilciliğini yapmıştır. Legal85 iş hukukundan kaynaklanan anlaşmazlıklara barışçıl yollarla sözleşmeler, hukuk davaları ve/veya müzakereler vasıtasıyla efektif çözümler sağlanmaktadır.