• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201
TR EN

İdare Hukuku

Özel şahıs ve işletmelerinin kamu tüzel kişileri ile olan hukuki ilişkileri idare hukuku disiplinine tabidir. Bu kapsamda kamu tüzel kişileri ve idari birimlerin özel şahıs ve kurumlarla olan hukuki ihtilaflarının çözümü uzman avukatlardan oluşan idare hukuku departmanımız eliyle yürütülmektedir.İdari birimlerin yapmış olduğu işlemlere ilişkin itiraz ve dava süreçlerinin takibi, devlet memurları kanunu kapsamında uyuşmazlıkların çözümünde ve sair her türlü idari uyuşmazlığa ilişkin iptal ve tam yargı davalarında hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.