• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201

Franchise & Distribütörlük Hizmetleri

Franchise, bir markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre ve belirli koşullar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir. Distribütörlük ise bir üretici ya da tedarikçi firmanın ürünlerini belirli bir bölgede, dağıtımını ve satışını gerçekleştirmeye yetkili firmadır.

Legal 85 Hukuk Müşavirliği komitemizde; Marka, ürün ya da hizmetlerini daha geniş bir dağıtım ağı ile farklı bölgelere yaymak isteyen müvekkillerimizin yanı sıra, yerli ya da yabancı ürün, hizmet ya da markaların gücünden distribütörlük veya franchise anlaşmaları kapsamında yararlanmak isteyen işletmelere danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bununla birlikte franchise alan/veren üretici, tedarikçi, distribütör, lisans alan, lisans veren müvekkillere bu kapsamındaki fikri ve sınai değerlerinin korunması gibi konularda ve özellikle sözleşme hazırlığı, sözleşmelerin revize edilmesi, sözleşmenin yürürlüğe konulması, satış ve devir işlemleri, uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.